बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय , बोलो श्री नंगली निवासी सत्गुरुदेव भगवान जी की जय

Wednesday, February 4, 2015

Ram kaho toh Ram hain, Krishn kaho toh Krishn, Nanak kaho toh Nanak hai, Kabir kaho toh Kabir.


No comments: